Мисия на OpenLuna

Misho's picture

План на мисията
Фондацията OpenLuna се стреми да върне човечеството на Луната чрез частна инициатива. Първоначалните цели се концентрират върху постъпкова програма на роботизирани мисии, съчетани с пиар и достигане на обществеността. След тези чисто роботизирани мисии, кратка последователност от пилотирани мисии ще изгради малък преден пост за около 8 човека, на място, проучено чрез роботизираните мисии. Този преден пост ще бъде отворен за използване от всеки (от отделни частни индивиди до държавни агенции), при условие, че те зачитат нашата политика за етично поведение и притежание. Повечето от работата по мисиите е описана в уики.

 Фондация OpenLuna има уникален подход:

  1. Всички аспекти на плана и на хардуера на мисията ще са с отворен код. Тази информация ще е обществено достъпна и участие в тях ще бъде поощрявано и приветствано. Ще бъдат направени специални усилия за включване на студенти, образователни институции и любители-космически ентусиасти.
  2. Силното медийно присъствие ще бъде приоритет. Ще бъде използван потенциалът на мисията за забавление и образование за достигане на възможно най-голям брой хора. Това ще допълни образователния потенциал на мисията, ще осигури публичност на спонсорите (което ще окуражи подкрепата за бъдещи мисии) и ще покаже на хората, че това е възможно в настоящето и ще вдъхнови следващото поколение да продължи и да надхвърли тези цели на мисията.
  3. Хардуерът на мисията ще бъде лек и ориентиран към приемственост от една мисия към всяка от следващите бъдещи мисии. Това ще спести разходи и ще опрости разработването на мисията и на хардуера. Разточително излишният хардуер ще бъде отстранен от мисиите и всеки детайл ще бъде направен възможно най-лек. Това ще създаде начални усложнения, но този факт ще се уравновеси във времевия срок на програмата. Нивата на риск ще бъдат оценявани и обмисляни, за да се уравновеси риска спрямо разходите по безопасността, необходима, за да може мисията да продължи напред. Твърде подобно на мисия в Алпите, умерените рискове ще са приемливи в полза на изследването.
  4. Ще бъдат поощрявани достъпът на всички научни данни и получаване на външни изследователски предложения.

Фаза едно - мисия клас "Скаут"
Множество малки роувъри, доставени чрез един лендер. Лендерът ще "подскача" наоколо при оставянето на роувърите, подобно на обърната улична машина за бонбончета и дъвки. Ще има две комплекта лендер/роувъри при началния старт, единият от които ще остане в орбита, докато резултатите от онзи, който се е приземил, бъдат анализирани. Въз основа на показанията от научния екип вторият лендер или ще се прилуни на второ място за изследване и ще разпръсне своите роувъри там, или ще разпръсне роувърите около изследвани вече места за допълнителни подробности. Заедно с това изстрелване в лунна орбита ще бъде изведен комуникационен сателит.

Фаза две - мисия за връщане на образци клас "Бумеранг"
Местоположенията за тези мисии за връщане на образци ще бъдат определени от роувърите от мисиите клас Скаут. Планираме да бъдат върнати 180-200 кг образци и един роувър да обикаля за неопределено време, изследвайки и събирайки повече информация. Приземяването е планирано да се осъществи на Южния полюс. Ще търсим вода, хелий-3 и добро място за бъдещ подслон и преден пост. Земята ще бъде "заявена" за проекта (според както е изложено в международния закон и догоро, вж. нарастващата и развиваща се дискусия от дебати/политики за притежание на земя на Луната и други небесни обекти). Извеждане на поне един комуникационен сателит в орбита при първото изстрелване. Поне две от тези мисии са планирани да дадат добро разпръскване на целевите зони и всизкателно да изпитат технологията. Скалните образци ще бъдат върнати в Центъра за планетарна наукаи изследване (CPSX ) в Университета на Западен Онтарио и, след като бъдат безопасно почистени, ще бъдат разпределени до онези, които са ги заявили или спечелили с наддаване. Печалбите от възможностите за този и друг доход ще бъдат използвани за финансиране на следващата мисия. Медийните възможности ще включват наддаване за образци, състезания за включване на ученици и студенти на различни нива, право на наименуване, където е уместно, права за документиране и т. н.

Фаза три - мисия клас "Патфайндър"
Предполагайки задоволителни характеристики на обекта, изпитания и технологично развитие, тази мисия ще бъде пилотирана. Човек с лунна "палатка" като безопасно предпазване ще остане докато безопасността позволява, като изпробва технологиите и подготви обекта за бъдещи строителни дейности. Този първи пилотиран лендер ще бъде наречен "Транкуилити" (англ. - спокойствие - б. пр.) в чест на Аполо 11 (и Файърфлай/Сиренити (англ. - светулка/ведрина)). Официалното обявление за конструирането на предния пост се планира за Фаза четири. Разработване на лицензирано закупуване, макетни и космически/повърхностни скафандри, други неща, които ще бъдат измислени с след време.

Фаза четири - мисия клас "Експорър"
Изстрелване на до трима астронавти (възможно най-много според технологията и запасите). Донасяне на материали за заслон, както е определено във Фаза три и построяване на предния пост за едно до три денонощия. Ако е осъществимо и безопасно, оставяне на двама доброволци на повърхността.

Фаза пет - мисия "Шейкдаун" (разработване)
Изстрелване на до още петима астронавти (възможно най-много според технологията и запасите). Донасяне на материали за заслона, както е определено във Фаза четири и изпробване на всяка система чрез нейното  използване на предния пост в срок до две седмици. Ако е осъществимо и безопасно, оставяне на един доброволец на повърхността . Обяваване на завършването на предния пост и предложения за резервации и използване до NASA, ESA, JAXA, други космически агенции и частни организации и отделни лица.

Бъдещи планове
Разработване на минното дело, научен преден пост, поддръжка на живота от местни ресурси (in situ) възможно най-бързо. Ще започнем да се оглеждаме за по-добър повърхностен транспорт и втори обект за втори или трети преден пост, за предпочитане на обратната страна на Луната за телескоп, или обекти в лавови тръби. Работа с фирма от ракетната индустрия за подобряване на възможностите за изстрелване и приземяване. Работа върху капсула за повишаване удобството на екипажа. Основна грижа ще бъде превръщането на постройките в себедостатъчна развиваща се инфраструктура за по-нататъшно изследване, оползотворяване на Луната и работа върху допълнително образоване и вдъхновяване на земното население.

 

Страницата Мисия на Openluna от OpenLuna.org е лицензирана под Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
.
Creative Commons License

User login

PayPal Donate


Endless Shoes and Bags

Or Endless Bags and Shoes

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer